België

België

De werkgelegenheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Actiris), heeft een gids opgesteld met de belangrijkste aanwervingsmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in Brussel. Het is onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • activa.brussels: hulp bij de aanwerving van langdurig werklozen. De werkgever houdt deze steun in op het nettosalaris van de werknemer. Het biedt ook stimulansen voor de opleiding van werknemers.
 • Professionele Onderdompelingsovereenkomst: het bedrijf ontvangt een werkzoekende kandidaat om een stage in het bedrijf te doen.
 • The Stage First: laat een jongere met weinig of geen kwalificaties toe om tegen voordelige voorwaarden in uw bedrijf te worden verwelkomd en om opgeleid te worden volgens de behoeften van uw bedrijf en tegelijkertijd een eerste professionele ervaring te krijgen.
 • Werkgebonden opleiding: stelt jongeren tussen 15 en 25 jaar in staat om theoretische cursussen en werk in een bedrijf te combineren. Het bedrijf kan genieten van een jaarlijkse bonus van 1.750 euro voor elke mentor die 1 tot 4 personen begeleidt.
 • Kortingen eerste contract
 • Verlagingen 57+: steun voor de indienstneming van werknemers ouder dan 57 jaar.
 • FPIe: het bedrijf krijgt een werkzoekende voor opleiding. De onderneming ontvangt steun ter hoogte van het salaris van de werknemer. De kandidaat moet worden aangenomen voor een duur die ten minste gelijk is aan die van de gevolgde opleiding.
 • Insertion contract: dit bestaat uit een contract van 12 maanden waarmee een jongere een eerste wekervaring kan opdoen. De kosten voor het inhuren van een jongere via dit contract bedragen 0 euro.
 • IBO: bestaat uit het opleiden van een sollicitant in het betreffende vakgebied gedurende 1 tot 6 maanden en vervolgens het aannemen van de kandidaat. De leerling wordt ingehuurd voor onbepaalde tijd of voor een vaste periode van ten minste even lang als de gevolgde opleiding. De kosten van het bedrijf zijn een vaste maandelijkse premie zonder sociale zekerheid.
 • Referentiecentra: deze centra verbeteren de opleiding van werknemers en werkzoekenden in het bedrijf. Ze beschikken over geavanceerde technologie die hen in staat stelt om specifieke informatie over elke sector te verkrijgen.
 • Opleidingscheques: het bedrijf is verantwoordelijk voor de opleiding van zijn nieuwe werknemers volgens de behoeften van uw bedrijf. Deze opleiding kan zeer uiteenlopende gebieden bestrijken en wordt voor 50% gefinancierd door Actiris met een maximum van 2.250 euro.
 • Taaltraining: met behulp van Brulingua, een interactief pedagogisch programma dat trainingen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans aanbiedt via het internet.

Via de website van Ecosubsibru krijgt u toegang tot een volledige lijst van subsidies die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend voor de oprichting en ontwikkeling van bedrijven.

De Waalse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Opleiding (Le Forem) biedt verschillende vormen van steun voor bedrijfsontwikkeling, opleiding van nieuwe werknemers en aanwerving.

Op de website vindt u verschillende secties in detail:

Voor dit alles kunt u hun human resources-adviseurs in de verschillende gewesten van Wallonië raadplegen:

Een bijkomende bron van informatie is deze databank, waarin u meer dan 200 beurzen in Wallonië vindt, ongeacht of het gaat om subsidies van de staat, van het Gewest of van toepassing op verschillende gebieden.

Op de website van de werkgelegenheidsdienst van het Vlaamse Gewest vindt u de verschillende rekruteringshulpmiddelen:

 • Onder de 25 jaar
 • Leeftijd ouder dan 55 jaar
 • Mensen met functionele diversiteit
 • Hulpmiddelen voor de opleiding van werknemers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0800 30 700 tussen 8:00u en 19:00u of vacatures@vdab.be

Voor het deel van België waar Duits wordt gesproken, assisteert het arbeidsbureau (Arbeitsamt der DG) bij de selectie van personeel, alsook bij de bijscholing op korte termijn, aangepast aan de professionele behoeften van het bedrijf, die zowel in de eigen kantoren als in het bedrijf zelf kan worden georganiseerd.

Wat de financiële steun betreft, voeren zij consultancyactiviteiten uit. Na analyse van het project adviseren zij over bonussen en verminderingen in de aanwerving van nieuw personeel, alsook over steun voor opleiding.

Als u persoonlijke aandacht nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar +32 (0) 479 65 33 42 of door een e-mail te sturen naar unternehmensservice@adg.be.