Luxemburg

Luxemburg

Luxemburg heeft een aantal maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, zowel voor jongeren als voor mensen met meer werkervaring:

Financiële steun:

 • Steun voor de oprichting van bedrijven, voor werkzoekenden.
 • Compenserende vergoeding, voor gevallen van herplaatsing binnen de onderneming.
 • Het vormt het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris. Steun voor nieuwe banen, in het geval van salarissen met een lager salaris dan de vorige baan.
 • Steun en bonussen voor de bevordering van het leerlingwezen. Als de leerling dat jaar van zijn opleiding voorbij is, krijgt hij een bonus.
 • Subsidies voor geografische mobiliteit, door middel van de betaling van de verplaatsing ten opzichte van de gewone verblijfplaats.
 • Steun voor beroepsopleiding.

Hier vindt u meer informatie over hen.

Maatregelen om de werkgelegenheid te bevorderen:

 • Financiële bijstand voor de integratie van langdurig werklozen in de publieke sector, verenigingen en ondernemingen van de sociale en solidaire economie.
 • Dekking van bepaalde uitgaven in verband met de indienstneming van langdurig werklozen ouder dan 45 jaar.
 • Financiële steun voor de aanwerving van jongeren.
 • Belastingaftrek voor het inhuren van gehandicapte werknemers.
 • Promotie van stageaanbiedingen.
 • Ondersteuning van digitale opleidingen met het programma “Luxembourg Digital Skills Bridge”.
 • Belastingkrediet.

Hier vindt u alle gedetailleerde informatie.